Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Sigurimi i punonjësve

 

Ju mund të shfrytëzoni përvojën tonë në fushën e sigurimeve për të ngritur beneficionet e punonjësve tuaj, duke marrë produktet e sigurimeve (jetë, shëndet, shendet ne  udhëtim etj), të përshtatura varësisht nga fusha e aktivitetit, pritjeve të punonjësve dhe buxhetit të kompanisë.

Produktet e tilla të sigurimit mund të shfrytëzohen si mjete për ngritjen e besimit të punonjësve në kompaninë tuaj, duke ju ofruar atyre mbështetje financiare në rast të një aksidenti apo sëmundjeje.