Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Për ne

Raiffeisen Insurance Broker Kosovo vepron si një ndërmjetësues gjatë përgatitjes së kontratave të sigurimit ndërmjet klientëve dhe kompanive të sigurimit. Ne ndërmjetësomjë pako të sigurimimeve të përshtatshme për ju dhe kompaninë tuaj.

 
Raiffeisen Insurance Broker Kosova Sh.P.K është themeluar më 29.08.2013 në mënyrë që të ofrojë shërbime të ndërmjetësimit për klientët e saj në fushën e sigurimeve. Kompania është e lincensuar nga Banka Qendrore... Më shumë për ne