Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Sigurim i gjedheve

 

Për të siguruar qëndrueshmërinë financiare të fermës, gjedhet duhet të sigurohen, me qëllim të kompenzimit të dëmit në raste të sëmundjeve, aksidenteve, therjes së detyruar, etj.

Disa nga rreziqet te cilat  kjo police e sigurimit do ti mbulojë janë:

  • Sëmundjet e zakonshme
  • Aksidentet
  • Ndërhyrjet kirurgjikale si pasojë e ndonjë aksidenti
  • Ndërhyrja kirurgjikale për shkak të sëmundjeve gjatë periudhës së sigurimit
  • Helmimet aksidentale

Duke konsideruar se kemi një numër të madh të risqeve që mbulohen në kaudër të kësaj police, at’here ju jeni ata që do të përcaktoni se cilat risqe konsideroni se është më e arsyeshme ti keni të mbuluara.